Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, дана 30.01.2024. године, донео је и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то

- окривљени Маринковић Лазар, Огурлић Вељко, Филиповић Никола, Николовски Василије, Булајић Урош, Мармут Борислав, Милановић Стефан и Вокић Марко због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика, а окривљени Трајковић Марко, Симић Стефан, Прља Марко, Крстић Александар, Гемаљевић Лука, Кошутић Алекса, Вучковић Предраг, Остојић Лука, Мумовић Лука и Васић Алекса због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога у саизвршилаштву из члана 246 став 1 у вези члана 33 Кривичног законика,

- окривљени Мумовић Лука и због извршења кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 Кривичног законика,

па су  ОСУЂЕНИ и то:

- окривљени Маринковић Лазар НА ЈЕДИНСТВЕНУ КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 7 (седам) година,
- окривљени
Трајковић Марко НА КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци,
- окривљени
Огурлић Вељко НА КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 5 (пет) година,
- окривљени
Филиповић Никола НА КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 5 (пет) година,
- окривљени Симић Стефан
НА КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 3 (три) године и 3 (три) месеца,
- окривљени
Николовски Василије НА ЈЕДИНСТВЕНУ КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 5 (пет) година и 8 (осам) месеци,
- окривљени
Булајић Урош НА КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 5 (пет) година,
- окривљени
Прља Марко НА КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 3 (три) године,
- окривљени
Гемаљевић Лука НА КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 3 (три) године,
- окривљени
Кошутић Алекса НА КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 3 (три) године,
- окривљени
Мармут Борислав НА КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 5 (пет) година,
- окривљени
Вучковић Предраг НА ЈЕДИНСТВЕНУ КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 4 (четири) године и 6 (шест) месеци,
-
окривљени Остојић Лука НА КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци,
- окривљени Мумовић Лука
НА ЈЕДИНСТВЕНУ КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 4 (четири) године, при чему му је изречена и НОВЧАНА КАЗНА у износу од 100.000,00 (стохиљада) динара,
- окривљени Васић Алекса НА КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 3 (три) године,
- окривљени Милановић Стефан
НА КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 5 (пет) година,
- окривљени Вокић Марко
НА КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 5 (пет) година,

док је окривљеном Гемаљевић Луки изречена и МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ - ОБАВЕЗНОГ ЛЕЧЕЊА НАРКОМАНА, која ће се извршити у Заводу за извршење казне или у одговарајућој здравственој или другој специјализованој установи и има трајати док постоји потреба за лечењем, али не дуже од 3 (три) године, при чему се време проведено у установи за лечење урачунава се у казну затвора.

Истовремено, ОСЛОБОЂЕНИ СУ ОД ОПТУЖБЕ и то:

- окривљени Маринковић Лазар да је извршио кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 2 Кривичног законика, а окривљени Трајковић Марко, Огурлић Вељко, Филиповић Никола, Симић Стефан, Николовски Василије, Булајић Урош, Прља Марко, Крстић Александар, Гемаљевић Лука, Кошутић Алекса, Мармут Борислав, Остојић Лука, Вучковић Предраг, Мумовић Лука, Васић Алекса, Милановић Стефан и Вокић Марко кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 4 Кривичног законика.

Приликом објављивања пресуде, председник већа укратко је саопштио разлоге пресуде, а против исте дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду.