Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 05.01.2024. године донело решења:

1. којим је остављено на снази решење овог суда од 27.07.2022. године, којим је према окривљеном Душку Ш. одређен притвор из разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 1 и 3 Законика о кривичном поступку, и то услед постојања околности које указују на опасност од бекства, као и због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, а који притвор му се рачуна од 04.01.2024. године, када је лишен слободе и који му по овом решењу може трајати најдуже 60 (шездесет) дана.

2. којим је остављено на снази решење овог суда од 17.06.2022. године, којим је према окривљеном Милану В. одређен притвор из разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 1 и 3 Законика о кривичном поступку, и то услед постојања околности које указују на опасност од бекства, као и због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело кривично дело, а који притвор му се рачуна од 04.01.2024. године, када је лишен слободе и који му по овом решењу може трајати најдуже 60 (шездесет) дана.

Окривљеном Душку Ш. на терет је стављено извршење кривичног дела Удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 Кривичног законика и кривичног дела Злоупотреба службеног положаја у подстрекавању из члана 359 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика у вези са чланом 34 Кривичног законика, док је окривљеном Милану В. на терет је стављено извршење кривичног дела Удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 Кривичног законика и кривичног дела Тешко убиство из члана 114 став 2 у вези са ставом 1 Кривичног законика у вези са чланом 33 Кривичног законика.

Против наведеног решења дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду, у року од три дана од пријема решења.