На основу Упутства о раду судија и запослених у Вишем суду у Београду за дан 08.01.2024. године Су I–1  4/2024 од 05.01.2024. године, обавештавамо грађане да:

- У складу са препоруком из Закључка Владе Републике Србије од 04.01.2024. године, као и препоруком Врховног суда од 05.01.2024. године, дана 08.01.2024. године Виши суд у Београду неће радити, при чему ће у Вишем суду у Београду бити организован минимум процеса рада, како би странке могле остварити своја права везана за рокове.        

- Судије свих одељења Вишег суда у Београду ће поступати у хитним предметима и у којима је неопходно предузети радње које не трпе одлагање.