Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 28.12.2023. године донео решење којим је према окривљеном Г.М. одредио притвор, који му по том решењу може трајати најдуже 30 дана.

Притвор је према окривљеном Г.М. одређен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 3 Законика о кривичном поступку, односно услед постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.

Окривљеном Г.М. на терет је стављено извршење кривичног дела Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 Кривичног законика.

Против наведеног решења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду, у року од три дана од пријема решења.