Поводом догађаја који су се одиграли дана 24. 12. 2023. године, током протеста испред Скупштине Града Београда, Виши суд у Београду даје следеће

С А О П Ш Т Е Њ Е  

Судије за претходни поступак Вишег суда у Београду донели су решења којима је према окривљенима А.М. (1984.), Р.С (1965.). Т.Б. (1997.) и Ј.П. (1969.) одређен притвор, који им по тим решењима може трајати најдуже 30 дана.

Притвор је према окривљенима А.М. (1984.), Р.С (1965.). Т.Б. (1997.) и Ј.П. (1969.) одређен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 3 Законика о кривичном поступку, односно због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.

Окривљенима А.М. (1984.), Р.С (1965.). Т.Б. (1997.) и Ј.П. (1969.)  на терет је стављено извршење кривичног дела Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 Кривичног законика у стицају са кривичним делом Позивање на насилну промену уставног уређења из члана 309 став 1 Кривичног законика.

Истовремено, према окривљенима Ш.С. (1978.), Д.С. (1969.), Р.А. (2005.), Д.Г. (1987.), П.Д. (2000.) и Р.Д. (2004.) одређена је мера забране напуштања стана без примене електронског надзора.

Окривљенима Ш.С. (1978.), Д.С. (1969.), Р.А. (2005.), Д.Г. (1987.) и П.Д. (2000.)  на терет је стављено извршење по једног кривичног дела Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 Кривичног законика у стицају са кривичним делом Позивање на насилну промену уставног уређења из члана 309 став 1 Кривичног законика, док је окривљеном Р.Д. (2004.) на терет стављено извршење кривичног дела Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 Кривичног законика.

Такође, у односу на окривљеног П.П. (1979.) одбијен је као неоснован предлог за одређивање притвора, те је одређено да се именовани окривљени има одмах пустити на слободу.

Против свих напред поменутих решења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду, у року од три дана од пријема решења.

Коначно, седморица окривљених су са јавним тужиоцем закључили споразуме о признању кривичног дела, који су прихваћени пресудама донетим од стране судија за претходни поступак, и то:

1. Окривљени Ш.Л. (2000.) оглашен је кривим због извршења кривичног дела Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 Кривичног законика, па му је изречена условна осуда којом му је утврђена казна затвора у трајњу од 3 месеца и истовремено одређено да се она неће извршити уколико осуђени за време од 1 године не учини ново кривично дело, као и новчана казна у износу од 10.000,00 динара,

2. Окривљени Ђ.Р.(2005.) оглашен је кривим због извршења кривичног дела Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 Кривичног законика, па му је изречена условна осуда којом му је утврђена казна затвора у трајњу од 3 месеца и истовремено одређено да се она неће извршити уколико осуђени за време од 1 године не учини ново кривично дело, као и новчана казна у износу од 20.000,00 динара,

3. Окривљени О.В. (1975.) оглашен је кривим због извршења кривичног дела Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 Кривичног законика, па му је изречена условна осуда којом му је утврђена казна затвора у трајњу од 4 месеца и истовремено одређено да се она неће извршити уколико осуђени за време од 1 године не учини ново кривично дело, као и новчана казна у износу од 20.000,00 динара,

4. Окривљени М.З. (1955.) оглашен је кривим због извршења кривичног дела Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 Кривичног законика у стицају са кривичним делом Позивање на насилну промену уставног уређења из члана 309 став 1 Кривичног законика, па му је изречена условна осуда којом му је утврђена казна затвора у трајњу од 6 месеци и истовремено одређено да се она неће извршити уколико осуђени за време од 2 године не учини ново кривично дело, као и новчана казна у износу од 20.000,00 динара,

5. Окривљени  С.С. (1987.) оглашен је кривим због извршења кривичног дела Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 Кривичног законика у стицају са кривичним делом Позивање на насилну промену уставног уређења из члана 309 став 1 Кривичног законика, па му је изречена условна осуда којом му је утврђена казна затвора у трајњу од 6 месеци и истовремено одређено да се она неће извршити уколико осуђени за време од 2 године не учини ново кривично дело, као и новчана казна у износу од 20.000,00 динара,

6. Окривљени  В.Н. (1991.) оглашен је кривим због извршења кривичног дела Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 Кривичног законика у стицају са кривичним делом Позивање на насилну промену уставног уређења из члана 309 став 1 Кривичног законика, па му је изречена условна осуда којом му је утврђена казна затвора у трајњу од 6 месеци и истовремено одређено да се она неће извршити уколико осуђени за време од 2 године не учини ново кривично дело, као и новчана казна у износу од 20.000,00 динара,

7. Окривљени Р.М. (1985.) оглашен је кривим због извршења кривичног дела Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 Кривичног законика у стицају са кривичним делом Позивање на насилну промену уставног уређења из члана 309 став 1 Кривичног законика, па му је изречена условна осуда којом му је утврђена казна затвора у трајњу од 6 месеци и истовремено одређено да се она неће извршити уколико осуђени за време од 2 године не учини ново кривично дело, као и новчана казна у износу од 20.000,00 динара.