Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду – Посебно одељење за сузбијање корупције је дана 11.09.2023. године донео решење којим је:

- према окривљенима Д.С. и А.П. одредио притвор, а који им по том решењу може трајати најдуже 30 дана.

Притвор је према окривљенима Д.С. и А.П. одређен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 3 Законика о кривичном поступку, односно услед постојања особитих околности које указују да ће, свако понаособ, у кратком временском периоду поновити кривично дело.

Окривљенима Д.С. и А.П. на терет се ставља извршење кривичног дела Злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву из члана 359 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика.

Такође, судија за претходни поступак Вишег суда у Београду – Посебно одељење за сузбијање корупције је дана 12.09.2023. године донео решење којим је:

- према окривљенима Љ.Ш., Д.С., А.Б. и Т.В. одредио притвор, а који им по том решењу може трајати најдуже 30 дана.

Притвор је према окривљеној Љ.Ш. одређен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку, односно јер постоје особите околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, док је према окривљенима Д.С., А.Б. и Т.В. притвор одређен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 2 и 3 Законика о кривичном поступку, дакле јер постоје особите околности које указују да ће окривљени, сваки понаособ, ометати поступак утицањем на сведоке, као и услед постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.

Окривљенима Љ.Ш. и Д.С. на терет се ставља извршење по једног продуженог кривичног дела Злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 61 Кривичног законика, а окривљенима А.Б. и Т.В. извршење по једног кривичног дела Злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 Кривичног законика.

Против наведених решења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду – Посебно одељење за сузбијање корупције, у року од три дана од пријема решења.