Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 30.08.2023. године донео решење којим је према окривљенима М.П., М.Ј., Д.С., М.С., С.С. и Б.П. одредио притвор, а који им по том решењу може трајати најдуже 30 дана.

Притвор је према окривљенима М.П., М.Ј., Д.С., М.С., С.С. и Б.П. одређен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 2, 3 и 4 Законика о кривичном поступку, односно због постојања особитих околности које указују да ће окривљени ометати поступак утицањем на сведоке, услед постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, као и с обзиром на то да су окривљени основано сумњиви да су извршили кривично дело за које је прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења и тежина последица кривичног дела довели су до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, при чему је према окривљеном Б.П. притвор одређен и по законском основу из члана члана 211 став 1 тачка 1 Законика о кривичном поступку, тј. због постојања околности које указују на опасност од бекства.

Окривљенима М.П., М.Ј., Д.С., М.С., С.С. и Б.П. на терет се ставља извршење кривичног дела Тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 став 1 тачка 2 у вези члана 33 Кривичног законика.

Против наведеног решења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду, у року од три дана од пријема решења.