Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 26.08.2023. године донео решење којим је према окривљенима С.К., Н.С., Н.С. и Б.К. одредио притвор, који им по том решењу може трајати најдуже 30 дана.

Притвор је према окривљенима С.К., Н.С., Н.С. и Б.К. одређен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 1, 2 и 3 Законика о кривичном поступку, односно услед постојања околности које указују на опасност од бекства, тј. на то да ће се окривљени, сваки понаособ, боравком на слободи крити или дати у бекство и тако постати недоступни правосудним органима Републике Србије, јер постоје особите околности које указују да ће окривљени, сваки понаособ, ометати поступак утицањем на сведока, као и услед постојања особитих околности које указују да ће окривљени, сваки понаособ,  у кратком временском периоду поновити кривично дело.

Окривљенима С.К., Н.С., Н.С. и Б.К на терет се ставља извршење кривичног дела Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 5 у вези става 1 Кривичног законика.

Против наведеног решења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном Већу Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал у року од три дана од пријема решења.