Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 25.08.2023. године у кривичном поступку који се води против окривљеног Н.В. и др., због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 2 КЗ и др., донео решење којим је према окривљенима Н.Т, Л.Ц, А.М, А.Н, В.М, Д.М,  Ђ.К, И.Б, Ј.Б, Н.К, М.Т, Н.Б, Р.Т, С.М, Д.Н, Н.В, Ф.Г и В.К продужио притвор, а који им по том решењу може трајати најдуже 30 дана.

Притвор је према окривљенима Н.Т, Л.Ц, А.М, А.Н, В.М, Д.М,  Ђ.К, И.Б, Ј.Б, Н.К, М.Т, Н.Б, Р.Т, С.М, Н.В, Ф.Г и В.К. продужен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 1, 3 и 4 Законика о кривичном поступку, односно јер постоје околности које указују на опасност од бекства свих наведених окривљених понаособ, те услед постојања особитих околности које указују да ће окривљени, сваки понаособ, у случају боравка на слободи, у кратком временском периоду поновити кривично дело, као и с обзиром на то да су именовани окривљени основано сумњиви да су извршили кривична дела за које је прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења и тежина последица истих довели су до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.

Према окривљеном окривљеном Д.Н притвор је продужен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 1 и 3 Законика о кривичном поступку, односно јер постоје околности које указују на опасност од бекства, као и услед постојања особитих околности које указују да ће окривљени, у случају боравка на слободи, у кратком временском периоду поновити кривично дело.

Против наведеног решења дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду, у року од три дана од пријема решења.