Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду-Посебно одељење за организовани криминал је 19.04.2023.године, донео решење којим је према осумњиченима А.Ч, Б.Д, Д.Р, З.Р  и Д.О одредио притвор до 30 (тридесет) дана због постојања околности  које указују на опасност од бекства,  због постојања околности које указују да би боравком на слободи могли  утицати на сведоке и саучеснике, због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело и јер је за кривично дело које им се ставља на терет  прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења и тежина последица кривичног дела довели су до узнемирења јавности  које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, у складу са чланом 211 став 1, тачка 1, 2, 3 и 4 Законика о кривичном поступку. Према осумњиченом З.Р и Д.О наређено је и издавање потернице.

Против наведеног решења осумњичени  и њихови браниоци имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка решења.

Наредбом о спровођењу истраге Тужилаштва за организовани криминал од окр. А.Ч стављено је на терет кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 4 КЗ и кривично дело тешко убиство у покушају у помагању из члана 114 став 1 тачка 1 и  5 КЗ  у вези члана 30 КЗ и 35 КЗ, а окр. Б. Д и окр.Д.Р кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 4 КЗ, кривично дело принуде из члана 135 став 5 КЗ и кривично дело изазивање опште опасности из члана 278 став 1 КЗ, а окр. .З.Р  стављено је на терет кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 2 КЗ и кривично дело тешко убиство у покушају у подстрекавању из члана 114 став 1 тачка 1 и 5 КЗ  у вези члана 30 КЗ и 34 КЗ и окр. Д.О стављено је на терет кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 4 КЗ, два кривична дела принуда из члана 135 став 5 КЗ и два кривична дела изазивање опште опасности из члана 278 став 1 КЗ и кривично дело тешко убиство у покушају у помагању из члана 114 став 1 тачка 1 и 5 КЗ  у вези члана 30 КЗ и 35 КЗ.