Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду- Посебно одељење за организовани криминал је преиспитујући по службеној дужности разлоге за даље задржавање окривљених у притвору на основу одредбе члана 216 став 3 ЗКП-а, донело решење којим се према Д.Ш, Д.С и М.Р продужава притвор у трајању од 60 дана и то услед постојања околности које указују на опасност од бекства и услед постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело све у складу са одредбом члана 211 став 1 тачка 1 и 3 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду у року од 3 дана од дана пријема решења.

Оптужницом Тужилаштва за организовани криминал од 12.10.2022. године окривљеном Д.Ш стављено је на терет извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 2 Кривичног законика, кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 став 2 у вези са ставом 1 и у вези са чланом 33 Кривичног законика, кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 став 2 у вези са ставом 1 у вези са чланом 33 КЗ, кривичног дела изазивање опште опасности у саизвршилаштву из члана 278 став 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика, кривичног дела изазивање опште опасности у саизвршилаштву, у покушају, из члана 278 став 1 Кривичног законика у вези члана 30 и 33 Кривичног законика, два кривична дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл.348 ст.3 у вези са ставом 2 и 1 КЗ, кривичног дела злоупотреба службеног положаја у подстрекавању из члана 359 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 34 КЗ, кривичног дела лажно пријављивање у саизвршилаштву из члана 334 став 1 КЗ, у вези са чланом 33 КЗ, кривичног дела из члана 98 став 4 у вези са ставом 1 Закона о тајности података подстрекавањем у вези члана 34 Кривичног законика и кривичног дела злоупотреба службеног положаја подстрекавањем из члана 359 став 3 у вези става 1 Кривичног законика, у вези члана 34 Кривичног законика; окривљеном Д.С је стављено на терет извршење кривичног дела  удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика, продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву из члана 359 став 1 Кривичног законика у саизвршилаштву, у вези члана 33 и 61 Кривичног законика и извршење продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву из члана 359 став 3 у вези са ставом 1КЗ, у вези са чланом 33 и 61 Кривичног законика и окривљеном М.Р је на терет стављено извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ,  продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 КЗ у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 КЗ и продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву из члана 359 став 3 КЗ у вези са ставом 1КЗ у вези са чланом 33 и 61 Кривичног законика.