Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 13. марта 2023. године, након саслушања осумњичених донео решење којим је према З.С, В.Л, одредио притвор до 30 дана, и то према З.С, В.Л због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело и јер је за кривично дело које им се ставља на терет прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења и тежина последица кривичног дела довели су до узнемирења јавности  које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, сходно члану 211 став 1 тачка 2, 3 и 4 ЗКП-а, а према П.М и Ш. А због постојања околности које указују да се крију, и због особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело сходно одредби члана 211 став 1 тачка 1 и 3 ЗКП-а и према истима наређено је издавање потернице.

Против наведеног решења осумњичени и њихови браниоци имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Осумњиченима З.С и В.Л се ставља на терет извршење кривичног дела  тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 став 1 тачка 1 и 3 Кривичног законика у вези са чланом 33 Кривичног законика у стицају са по једним кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези са ставом 1 КЗ; осумњиченима П.М и Ш А извршење кривичног дела тешко убиство у помагању из члана 114 став 1 тачка 1 и 3 КЗ у вези са чланом 34 КЗ.