Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, на седници већа одржаној 03. 03. 2023. године донело је решење о потврђивању оптужнице Тужилаштва за организовани криминал, која је подигнута против окр. Л. Маринковића и др, због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 2 КЗ и др.

Испитујући оптужницу Тужилаштва за организовани криминал кривично ванпретресно веће је стало на становиште да докази и подаци прикупљени у досадашњем току поступка, по свом квалитету и значају, пружају довољан основ  за извођење закључка о постојању оправдане сумње да су окривљени предузели радње из чињеничног описа кривичног дела које им се оптужницом ставља на терет, односно да су испуњени неопходни материјални услови за оптужење у конкретном случају.

Против овог решења окривљени и њихови браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема решења.

Оптужницом Тужилаштва за организовани криминал од 19.01.2023.године окривљенима Л.М, М.Т, В.О, Н.Ф, С.С, В.Н, У.Б, М.П, А.К, Л.Г, А.К, Б.М, Л.О, П.В, Л.М, А.В, С.М и М.В,  стављено је на терет да су извршили следећа кривична дела:

Окривљеном Л.М стављено је на терет да је извршио кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 2 КЗ, кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 5 у вези става 1КЗ.

Окривљеном М.Т, В.О, Н.Ф, С.С, В.Н, У.Б, М.П, А.К, Л.Г, А.К, Б.М, Л.О, П.В, Л.М, А.В, С.М и М.В, стављено је на терет да је извршио извршио кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 4 КЗ, кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 5 у вези става 1КЗ,  а окр. Л.М и кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја  из члана 348 став 1 КЗ.