Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је 27. 02. 2023. године, донео и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

-окривљени Зоран Јотић због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 2 Кривичног законика,  кривичног дела убиство из члана 113 Кривичног законика, кривично дело прање новца из члана 245 став 2 у вези са ставом 1 у вези са чланом 33 КЗ, па му је суд изрекао јединствену казну затвора у трајању од 11 (једанаест ) година и новчану казну у износу од 200.000,00 динара;

-окривљени Гајић Игор, због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 Кривичног законика и кривичног дела убиство из члана 113 Кривичног законика па му је суд изрекао јединствену казну затвора у трајању од 7 (седам) година и 6 (шест) месеци;

-окривљени Зораја Саша због кривичног дела помоћ учиниоцу после извршења кривичног дела из члана 333 став 2 у вези са ставом 1 КЗ, па му је суд изрекао јединствену казну затвора у трајању од 3 (три ) године;

-окривљени Радулац Стефан због два кривична дела убиство из члана 113 Кривичног законик,  два кривична дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези са ставом 1 Кривичног законика и због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ, па му је суд изрекао јединствену казну затвора у трајању од 18 (осамнаест) година;

-окривљена Петровић Ива због кривичног дела помоћ учиниоцу после извршења кривичног дела из члана 333 став 2 у вези са ставом 1 КЗ, па јој је суд изрекао јединствену казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 2 (два) месеца.

На основу одредбе члана 423 став 1 тачка 2 ЗКП окривљени Петровић Вук ослобођен је од оптужбе да је извршио кривично дело  удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 Кз, кривично дело убиство из члана 113 Кз и кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези са ставом 1 Кривичног законика.

Суд је донео и решење којим се према окривљеном ЈОТИЋ ЗОРАНУ и окривљеном Радулац Стефану ПРОДУЖАВА ПРИТВОР који по овом решењу има трајати до упућивања окривљених у Завод за извршење кривичних санкција, али најдуже док не истекне време трајања казне изречене првостепеном пресудом, и то окривљеном Јотић Зорану на основу члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП, а окривљеном  Радулац Стефану на основу члана 211 став 1 тачка 1 и 3 ЗКП.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.