Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, донело је решење о потврђивању оптужнице Тужилаштва за организовани криминал, која је подигнута против окр. Д.Шарића и др, због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 2 КЗ и др.

Испитујући оптужницу Тужилаштва за организовани криминал кривично ванпретресно веће је стало на становиште да докази и подаци прикупљени у досадашњем току поступка, по свом квалитету и значају, пружају довољан основ  за извођење закључка о постојању оправдане сумње да су окривљени предузели радње из чињеничног описа кривичног дела које им се оптужницом ставља на терет, односно да су испуњени неопходни материјални услови за оптужење у конкретном случају.

Против овог решења окривљени и њихови браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема решења.

Оптужницом Тужилаштва за организовани криминал од 12.10.2022.године окривљенима је стављено је на терет да су извршили следећа кривична дела:

-окривљеном Д.Ш извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 2 КЗ, кривично дело тешко убиство из члана 114 став 2 у вези са ставом 1 КЗ, у вези са чланом 33 КЗ, кривично дело тешко убиство из члана 114 став 2 у вези са ставом 1 КЗ, у вези са чланом 33 КЗ кривичног дела изазивање опште опасности у саизвршилаштву из члана 278 став 1 КЗ, у вези са чланом 33 КЗ, кривичног дела изазивање опште опасности у саизвршилаштву у покушају из члана 278 став 1 КЗ, у вези са чланом 30 и 33 КЗ и два кривична дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези са ставом 2 и 1 КЗ, кривично дело злоупотреба службеног положаја у подстрекавању из члана 359 став 3 у вези са ставом 1, у вези са чланом 34 КЗ, извршење кривичног дела лажно пријављивање у саизвршилаштву из члана 334 став 1, у вези са чланом 33 КЗ, кривично дело из члана 98 став 4 у вези са ставом 1 Закона о тајности података, у подстрекавању у вези са чланом 34 КЗ и кривично дело злоупотреба службеног положаја подстрекавањем из члана 359 став 3 у вези са ставом 1, у вези са чланом 34 КЗ;

-окривљеном Д.Л извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ,кривично дело тешко убиство из члана 114 став 2 у вези са ставом 1 КЗ, у вези са чланом 33 КЗ, кривичног дела изазивање опште опасности у саизвршилаштву из члана 278 став 1 КЗ, у вези са чланом 33 КЗ, извршење кривичног дела лажно пријављивање у саизвршилаштву из члана 334 став 1, у вези са чланом 33 КЗ, кривично дело из члана 98 став 4 у вези са ставом 1 Закона о тајности података, у подстрекавању у вези са чланом 34 КЗ и кривично дело злоупотреба службеног положаја подстрекавањем из члана 359 став 3 у вези са ставом 1, у вези са чланом 34 КЗ;

-окривљеном Б.С извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ,кривично дело тешко убиство из члана 114 став 2 у вези са ставом 1 КЗ, у вези са чланом 33 КЗ, кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези са ставом 2 и 1 КЗ, кривичног дела изазивање опште опасности у саизвршилаштву из члана 278 став 1 КЗ, у вези са чланом 33 КЗ, извршење кривичног дела лажно пријављивање у саизвршилаштву из члана 334 став 1, у вези са чланом 33 КЗ;

-окривљеном Д.О извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ,кривично дело тешко убиство из члана 114 став 2 у вези са ставом 1 КЗ, у вези са чланом 33 КЗ, кривичног дела изазивање опште опасности у саизвршилаштву из члана 278 став 1 КЗ, у вези са чланом 33 КЗ, извршење кривичног дела злоупотреба службеног положаја у подстрекавању из члана 359 став 3 у вези са ставом 1 у вези са чланом 34 КЗ;

-окривљеном А.Б извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ, кривичног дела изазивање опште опасности у саизвршилаштву из члана 278 став 1 КЗ, у вези са чланом 33 КЗ, извршење кривичног дела злоупотреба службеног положаја у подстрекавању из члана 359 став 3 у вези са ставом 1 у вези са чланом 34 КЗ;

-окривљеном Н.С извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ, два кривична дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези са ставом 2 и 1 КЗ, кривичног дела изазивање опште опасности у саизвршилаштву у покушају из члана 278 став 1 КЗ, у вези са чланом 30 и 33 КЗ и кривичног дела изазивање опште опасности у саизвршилаштву из члана 278 став 1 КЗ, у вези са чланом 33 КЗ;

-окривљеном Д.С извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ, продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја  из члана 359 став 3 у вези са ставом 1 у вези са чланом 33 и 61 КЗ и продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја  из члана 359 став 1 у вези са чланом 33 и 61КЗ;

-окривљеном М.Р извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ, продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја  из члана 359 став 3 у вези са ставом 1 у вези са чланом 33 и 61 КЗ и продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја  из члана 359 став 1 у вези са чланом 33 и 61КЗ;

-окривљеном Д.М извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ, продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези са ставом 1, у вези са чланом 61 КЗ и кривично дело из члана 98 став 4 у вези са ставом 1 Закона о тајности података;

-окривљеном С.А извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ, два кривична дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 и 4 у вези са ставом 2 КЗ у вези са чланом 33 КЗ, кривичног дела изазивање опште опасности у саизвршилаштву у покушају из члана 278 став 1 КЗ, у вези са чланом 30 и 33 КЗ и кривичног дела изазивање опште опасности у саизвршилаштву из члана 278 став 1 КЗ, у вези са чланом 33 КЗ;

-окривљеном М.В извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ, два кривична дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 и 4 у вези са ставом 2 КЗ у вези са чланом 33 КЗ, кривичног дела изазивање опште опасности у саизвршилаштву у покушају из члана 278 став 1 КЗ, у вези са чланом 30 и 33 КЗ и кривичног дела изазивање опште опасности у саизвршилаштву из члана 278 став 1 КЗ, у вези са чланом 33 КЗ;

-окривљеном У.Р извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ, два кривична дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 и 4 у вези са ставом 2 КЗ у вези са чланом 33 КЗ, кривичног дела изазивање опште опасности у саизвршилаштву у покушају из члана 278 став 1 КЗ, у вези са чланом 30 и 33 КЗ и кривичног дела изазивање опште опасности у саизвршилаштву из члана 278 став 1 КЗ, у вези са чланом 33 КЗ;

-окривљеном М.В извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ,кривично дело тешко убиство из члана 114 став 2 у вези са ставом 1 КЗ, у вези са чланом 33 КЗ;

-окривљеном А.Ш извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ, кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези са ставом 2 и 1 КЗ и кривичног дела изазивање опште опасности у саизвршилаштву у покушају из члана 278 став 1 КЗ, у вези са чланом 30 и 33 КЗ;

-окривљеном Д.Ш извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ, кривичног дела злоупотреба службеног положаја у подстрекавању из члана 359 став 3 у вези са ставом 1, у вези са чланом 34 КЗ;