Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду-Посебно одељење за организовани криминал је 31.8.2022.године, донео решење којим је према окривљенима М.Т, М.Л и Т.Л одредио притвор до 30 (тридесет) дана и то због постојања околности  које указују на опасност од бекства, због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, због постојања околности које указују да ће уништити, сакрити, изменити доказе или трагове кривичног дела и због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело у складу са одредбом члана 211 став 1 тачка 1, 2 и 3 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења окривљени и њихови браниоци имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног отправка решења.

Наредбом о спровођењу истраге Тужилаштва за организовани криминал окривљеном М.Т стављено је на терет извршење кривичног дела удруживања ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 2 Кривичног законика у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези став 2 и 1  Кривичног законика и кривичним делом тешка крађа из члана 204 став 4 у вези става 1 Кривичног законика и једно кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези став 2 и 1 Кривичног законика, док је окр.М.Л и окр. Т. Л стављено на терет извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 4 и 2 Кривичног законика у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 3 у вези става 2 и 1 Кривичног законика и кривично дело тешка крађа из члана 204 став 4 у вези става 1 Кривичног законика и по једно кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези став 2 и 1  Кривичног законика.