Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду-Посебно одељење за организовани криминал је 5.8.2022.године, донео решење којим је према окривљенима М.К, Д.Ј, Д.Ј, М.П и М.К одредио притвор до 30 (тридесет) дана и то према Д.Ј због постојања околности  које указују на опасност од бекства, због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке и због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело у складу са одредбом члана 211 став 1 тачка 1, 2 и 3 Законика о кривичном поступку, док је према окривљенима М.К, Д.Ј, М.П и М.К  одредио притвор постојања околности  које указују на опасност од бекства и због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело у складу са одредбом члана 211 став 1 тачка 1 и 3 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени  и њихови браниоци имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног отправка решења.

Наредбом о спровођењу истраге Тужилаштва за организовани криминал окривљенима М.К, Д.Ј, Д.Ј, М.П и М.К стављено је на терет извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4  у вези са ставом 2 КЗ, а  окривљеном  Д.Ј и извршење једног кривичног дела из члана 98 став 4 у вези са ставом 3 Закона о тајности података у продуженом трајању у вези са чланом 61 КЗ, једно кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из  из члана 246 став 5 у вези са ставом 1 КЗ и извршење једног кривичног дела прања новца у продуженом трајању из члана 245 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ; окривљеној Д.Ј и извршење  једног кривичног дела из члана 98 став 4 у вези са ставом 3 Закона о тајности података у продуженом трајању у вези са чланом 61 КЗ и једног кривичног дела прања новца у продуженом трајању из члана 245 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ; окривљеном М.К и извршење једног кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из  из члана 246 став 5 у вези са ставом 1 КЗ и извршење једног кривичног дела прања новца у продуженом трајању из члана 245 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ; окривљеном М.П и извршење једног кривичног дела прања новца у продуженом трајању из члана 245 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ; окривљеном М.К извршење једног кривичног дела прања новца у продуженом трајању из члана 245 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ.