Виши суд у Београду је 22. јула 2022. године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљеног  ОГЛАСИО  КРИВИМ због извршења кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1  Кривичног законика, па је истог осудио на казну затвора у трајању од 40 (четрдесет) година и према истом је одређен притвор  јер је за кривично дело које му се ставља на терет прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења кривичног дела и тежина последице дела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, а сходно члану 211 став 1 тачка  4 Законика о кривичном поступку.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштио разлоге доношења наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.