Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду-Посебно одељење за организовани криминал је 26.6.2022.године, донео решење којим је према осумњиченом А.Н, С.С, А.Т, Ј.С, З.К, Ж.Р, С.Р, Н.Б и М.К одредио притвор до 30 (тридесет) дана због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, у складу са одредбом члана 211 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени  и њихови  браниоци  имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка решења.

Наредбом о спровођењу истраге Тужилаштва за организовани криминал осумњиченом А.Н се ставља на терет извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 2 КЗ у стицају  са кривичним делом злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 КЗ, окривљенима С.С, Т. А, С. Ј и К.З извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ у стицају са кривичим делом злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 КЗ, док је окривљенима Р.Ж, Р. С, Б. Н и К. М стављено на терет извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика у стицају са кривичним делом злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227 став 3 у вези става 1 КЗ.