Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 22. јуна 2022. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ и то:

- окривљеног Вука Поповића због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 3 у вези са ставом 1 КЗ те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 6 (шест),

-окривљеног Обрена Маркешевића  због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 3 у вези са ставом 1 КЗ те је суд осудио  на казну затвора у трајању од 6 (шест) година,

-окривљеног Зорана Божовића због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 3 у вези са ставом 1 КЗ, те га је суд осудио на казну затвора у трајању од  8 (осам) година,

-окривљеног Миодрага Отовића због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 3 у вези са ставом 1 КЗ и кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 КЗ, те га је суд осудио на јединствену казну затвора у трајању од  7 (седам) година и 10 (десет) месеци и на новчану казну у износу од 100.000,00 динара коју је дужан да плати у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде.

Окривљени Трнавац Далибор, Вук Поповић, Обрен Маркешевић, Зоран Божовић, Миљан Кењић и Миодраг Отовић ОСЛОБАЂАЈУ СЕ од оптужбе  и то: окривљени Трнавац Далибор да је извршио кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5  у вези са ставом 2 КЗ, кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези са ставом 1 КЗ и  кривично дело прање новца из члана 231 став 3 у вези са ставом 1 и 2 КЗ;  окривљени Вук Поповић и Обрен Маркешевић да су извршили кривично дело  удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5  у вези са ставом 4 КЗ  и  кривично дело прање новца из члана 231 став 3 у вези са ставом 1 и 2 КЗ;  окривљени Зоран Божовић, Миодраг Отовић да су извршили кривично дело  удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5  у вези са ставом 4 КЗ, а окривљени Миљан Кењић да је извршио кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5  у вези са ставом 4 КЗ и кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези са ставом 1 КЗ.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.