Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду Посебно одељење за организовани криминал је одлучујући о предлогу Тужилаштва за организовани криминал за продужење притвора дана 10.6.2022.године донео решење којим се према Д.Ш, Д.Л, Д.М и У.Р продужава притвор у трајању од 30 дана и то према Д.Ш и У.Р услед постојања околности које указују на опасност од бекства, услед постојања особитих околности које указују ће ометати поступак утицајем на сведоке, уништити, сакрити или изменити доказе или трагове кривичног дела и услед постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело све у складу са одредбом члана 211 став 1 тачка 1, 2 и 3 ЗКП; према окривљеном Д.Л  услед постојања особитих околности које указују да  ће ометати поступак утицајем на сведоке, уништити, сакрити или изменити доказе или трагове кривичног дела услед постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело све у складу са одредбом члана 211 став 1 тачка  2 и 3 ЗКП,  а окривљеном Д.М услед постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело све у складу са одредбом члана 211 став 1 тачка  3 ЗКП.

Против наведеног решења дозвољена је жалба у року од 3 дана од дана пријема решења кривичном ванпретресном вецу Вишег суда у Београду.