Виши суд у Београду је 8. јуна 2022.године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљеног  Филипа Гаврановића ОГЛАСИО  КРИВИМ због извршења кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 4 Кривичног законика  и истог осудио на казну затвора у трајању од  30 година, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору.

Према окривљеном  подужен је притвор који може трајати до правноснажности пресуде, а најдуже до упућивања у завод за извршење кривичних санкција.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштио разлоге доношења  наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.