Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, на седници већа одржаној 2. јуна 2022. године донело је решење о потврђивању оптужнице Тужилаштва за организовани криминал, која је подигнута 13.4.2022.године против окр. В. Беливука и др., због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 4 КЗ и др.

Испитујући оптужницу Тужилаштва за организовани криминал кривично ванпретресно веће је стало на становиште да докази и подаци прикупљени у досадашњем току поступка, по свом квалитету и значају, пружају довољан основ  за извођење закључка о постојању оправдане сумње да су окривљени предузели радње из чињеничног описа кривичног дела које им се оптужницом ставља на терет, односно да су испуњени неопходни материјални услови за оптужење у конкретном случају.

Против овог решења окривљени и њихови браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема решења.

Оптужницом Тужилаштва за организовани криминал од 13.4.2022.године окривљенима  је стављено на терет да су извршили следећа кривична дела:

Окривљеном В.Б стављено је на терет да је извршио два кривична дела тешко убиство у саизвршилаштву  и то тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 КЗ у вези са чланом 33 КЗ, и кривично дело тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 и 5 КЗ у вези са чланом 33 КЗ.

Окривљеном М.М, стављено је на терет да је извршио два кривична дела тешко убиство у саизвршилаштву  и то тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 КЗ у вези са чланом 33 КЗ, и кривично дело тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 и 5 КЗ у вези са чланом 33 КЗ.

Окривљеном С.Л, стављено је на терет да је извршио кривично дело тешко убиство у саизвршилаштву  из члана 114 став 1 тачка 1 КЗ у вези са чланом 33 КЗ.

Окривљеном М.Б стављено је на терет да је извршио извршио два кривична дела тешко убиство у саизвршилаштву  и то тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 КЗ у вези са чланом 33 КЗ, и кривично дело тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 и 5 КЗ у вези са чланом 33 КЗ.

Окривљеном сараднику Х.Б стављено је на терет да је извршио кривично дело тешко убиство у саизвршилаштву  из члана 114 став 1 тачка 1 КЗ у вези са чланом 33 КЗ.

Окривљеном Д.В стављено је на терет да је извршио два кривична дела тешко убиство у саизвршилаштву  и то тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 КЗ у вези са чланом 33 КЗ, и кривично дело тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 и 5 КЗ у вези са чланом 33 КЗ.

Окривљеном Г.В стављено је на терет да је извршио кривично дело тешко убиство у саизвршилаштву  из члана 114 став 1 тачка 1 КЗ у вези са чланом 33 КЗ.

Окривљеном Т.Д стављено је на терет да је извршио кривично дело тешко убиство у саизвршилаштву  из члана 114 став 1 тачка 1 КЗ у вези са чланом 33 КЗ.

Окривљеном С.А стављено је на терет да је извршио кривично дело тешко убиство у саизвршилаштву  из члана 114 став 1 тачка 1 КЗ у вези са чланом 33 КЗ.

Окривљеном сараднику С.Н стављено је на терет да је извршио два кривична дела тешко убиство у саизвршилаштву  и то тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 КЗ у вези са чланом 33 КЗ, и кривично дело тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 и 5 Кз у вези са чланом 33 КЗ.

Окривљеном Р.С стављено је на терет кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 4 КЗ и кривично дело тешко убиство у саизвршилаштву  из члана 114 став 1 тачка 1 КЗ у вези са чланом 33 КЗ.

Окривљеном М.Д стављено је на терет кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 4 КЗ, кривично дело тешко убиство у саизвршилаштву  из члана 114 став 1 тачка 1 и 5 КЗ у вези са чланом 33 КЗ.