Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду –Посебно одељење за организовани криминал је 13.5.2022.године одлучујући о предлогу Тужилаштва за организовани криминал о даљим разлозима за задржавање окривљених у притвору, према окривљенима Д.Ш, Д.Л, Д.О, Д.М, У.Р и А.Б донео решење којим је према окривљенима  продужио притвор до 30 (тридесет) дана и то према:

-окривљенима Д.Ш, Д.О, У.Р и АБ због постојања околности  које указују на опасност од бекства, због постојања околности које указују да ће уништити, сакрити, изменити доказе или трагове кривичног дела, због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, а у складу са чланом 211 став 1, тачка 1, 2 и 3 Законика о кривичном поступку.

-према окривљенима Д.Л и Д.М због постојања околности које указују да ће уништити, сакрити, изменити доказе или трагове кривичног дела, због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, а у складу са чланом 211 став 1, тачка 2 и 3 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења може се изјавити жалба већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка решења.

Наредбом о спровођењу истраге Тужилашва за организовани криминал осумњиченима су на терет стављења следећа кривична дела:

-осумњиченом Д.Ш стављено је на терет  извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 2 КЗ, кривично дело тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 и 5 КЗ у вези са чланом 33 КЗ, кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 2 КЗ, кривично дело изазивања опште опасности из члана 278 став 1 КЗ у вези са чланом 33 КЗ, кривично дело  из члана 98 Закона о тајности података у подстрекавању у вези са чланом 34 КЗ и кривично дело злоупотреба службеног положаја у подстрекавању из члана 359 став 3 у вези става 1 у вези члана 34 КЗ;

-осумњиченом Д.Л стављено је на терет извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ, кривично дело изазивања ћопште опасности из члана 278 став 1 КЗ у вези са чланом 33 КЗ, кривично дeло  из члана 98 Закона о тајности података у подстрекавању у вези са чланом 34 КЗ и ркивично дело злоупотреба службеног положаја у подстрекавању из члана 359 став 3 у вези става 1 у вези члана 34 КЗ;

-осумњиченом Д.О стављено је на терет извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ кривично дело изазивања опште опасности из члана 278 став 1 КЗ у вези са чланом 33 КЗ;

-осумњиченом Д.М стављено је на терет извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ, продужено кривично дело  злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ  и кривично дело из члана 98 Закона о тајности података;

-Осумњиченом У.Р стављено је на терет извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ, кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 2 КЗ, кривично дело изазивања опште опасности из члана 278 став 1 КЗ у вези са чланом 33 КЗ.