Виши суд у Београду је дана 20. априла  2022. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ оптуженог Недељка Грбовића, због извршења кривичног дела тешко убиство у покушају из члана 114 став 1 тачка 11 Кривичног законика у вези са чланом 30 КЗ и истог осудио на казну затвора у трајању од 18 (осамнаест) година. Према оптуженом продужена је и мера забране напуштања стана, уз електронски надзор, која може трајати док за то постоји потребе  а најдуже до правноснажности пресуде, односно до упућивања оптуженог на издржавање кривичне санкције  која се састоји у лишењу слободе.

Против наведене пресуде странке могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.