Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду-Посебно одељење за организовани криминал је 18.4.2022.године, донео решење којим је према осумњиченом Л.М одредио притвор до 30 (тридесет) дана због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, у складу са одредбом члана 211 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени  и његов бранилац имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка решења.

Наредбом о спровођењу истраге Тужилаштва за организовани криминал осумњиченом Л.М стављено је на терет извршење два кривична дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 Кривичног законика и кривично дело трговина утицаја из члана 366 став 3 Кривичног законика.