Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал је 23.12.2021.године, након саслушања осумњичених Д.П, С.М и Х.Ј донео решење којим је према осумњиченима одредио притвор у трајању до 30 дана и то према Д.П и С.М услед постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке и услед постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело у складу са одредбом члана 211 став 1 тачка 2 и 3 Законика о кривичном поступку, а према Х.Ј услед постојања околности које указују на опасност од бекства, услед постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке и услед постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело у складу са одредбом члана 211 став 1 тачка 1, 2 и 3 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени  и њихови браниоци имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка решења.

Осумњиченом Д.П се ставља на терет извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела  из члана 346 став 2 КЗ и примање мита из члана 367 став 3 у вези са ставом 1 КЗ, а осумњиченима С.М и Х.Ј извршење  кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела  из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ и примање мита у помагању из члана 367 став 3 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 35 КЗ.