Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду –Посебно одељење за организовани криминал је по правноснажности оптужнице 19.11.2021.године, одлучујући по службеној дужности  о даљим разлозима за задржавање окривљених у притвору, према окривљенима В.Б, М.М, М.Б, М.Б, С.Л, Н.Ј, В.Д, Д.Т, Н.С, Н.Ђ, Н.Л, М.А, В.Г, А.В, М.Т, Ф.И, Ж.К, Б.К, В.Г, А.Ш, А.Ш, М.С, М.Л.С, А.Д, А.С донео решење којим је продужио притвор до 60 (шездесет) дана и то према:

-окривљенима В.Б, М.М, М.Б, М.Б, С.Л, Н.Ј, В.Д, Д.Т, Н.С, Н.Ђ, Н.Л и М.А, због постојања околности  које указују на опасност од бекства, због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело и јер је за кривична дела која им се стављају на терет  прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења и тежина последица кривичног дела довели су до узнемирења јавности  које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, у складу са одредбама члана 211 став 1, тачка 1, 2, 3 и 4 Законика о кривичном поступку;

-према окривљенима А.В, М.Т, Ф.И, Ж.К, В.Г, М.С, М.Л.С, А.Д и А.С због постојања околности  које указују на опасност од бекства, због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело и јер је за кривична дела која им се стављају на терет  прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења и тежина последица кривичног дела довели су до узнемирења јавности  које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, а у складу са одредбама члана 211 став 1, тачка 1, 3 и 4 Законика о кривичном поступку;

-према окривљенима В.Г, Б.К, А.Ш и А.Ш због постојања околности које указују на опасност од бекства и због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, а у складу са одредбама члана 211 став 1, тачка 1 и 3 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења окривљени и њихови браниоци имају право жалбе Апелационом суду у Београду, Посебном одељењу, у року од 3 дана од дана пријема писменог отправака истог.

Оптужницом је окривљенима В.Б, М.М, М.Б, М.Б, С.Л, Н.Ј, Н.Ђ, Д.Т, В.Д, Б.Х, Н.С, А.В, Н.Л, М.Т, Ф.И, Ж.К, В.Г, С.С, Б.К, Н.С, В.Г, М.А, А.Ш, М.С, М.Л.С, А.Д, В.Ђ, В.Д, А.Ш и А.С стављено на терет да су извршили више кривичних дела тешко убиство, удруживање ради вршења кривичних дела, недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, кривично дело отмица, силовање.