Виши суд у Београду, дана 8. 11. 2021. године у кривичном поступку који се води против окривљеног Миљановић Милоша донео је и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ  окривљеног Миљановић Милоша због извршења кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези са ставом 2 у вези са ставом 1 КЗ, те истог осудио на казну затвора у трајању од  4 (четири) године у коју казну му се урачунава време проведено у притвору.

Према окривљеном решењем је продужен притвор који може трајати најдуже до упућивања окривљеног у завод за извршење кривичних санкција, али најдуже док не истекне време трајања казне изречене у првостепеној пресуди.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштио разлоге доношења  наведене одлуке, против које странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана достављања писменог отправка пресуде.