Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је 26. октобра 2021. године, донео и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

- окр. Радат Жарко због извршења продуженог кривичног дела примање мита  из члана 367 став 2 у вези са чланом 61 Кривичног законика те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 3 (ТРИ) године и 8 (ОСАМ) месеци у коју казну му се урачунава време проведено у притвору.

- окр.Дражилов Валентин продуженог кривичног дела примање мита  из члана 367 став 2 у вези са чланом 61 Кривичног законика те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 1 (ЈЕДНЕ) године и 3 (ТРИ) месеца, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору.

- окр.Живић Бора продуженог кривичног дела примање мита  из члана 367 став 2 у вези са чланом 61 Кривичног законика те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 2 (ДВЕ) године у коју казну му се урачунава време проведено у притвору.

- окр.Васић Дуња, због извршења продуженог кривичног дела примање мита у помогању из члана 367 став 2у вези са чланом 35 и чланом 61 Кривичног законика у вези члана 34 Кривичног законика те јој је суд изрекао УСЛОВНУ ОСУДУ тако што јој се утврђује казна затвора у трајању од 1 (једне) године  и истовремено одређује да се утврђена казна неће извршити уколико окривљена за време од 4 (четири) године од дана правноснажности пресуде не учини ново кривично дело, с тим што ће се у случају  опозивања условне осуде у утврђену казну затвора окривљеној урачунати време проведено у притвору.

- окр.Хеђи Владимир, због извршења кривичног дела давање мита из члана 368 став 2  Кривичног законика те му је суд изрекао УСЛОВНУ ОСУДУ тако што му се утврђује казна затвора у трајању од 10 (десет) месеци  и истовремено одређује да се утврђена казна неће извршити уколико окривљени за време од 3 (три) године од дана правноснажности пресуде не учини ново кривично дело, с тим што ће се у случају  опозивања условне осуде у утврђену казну затвора окривљеном урачунати време проведено у притвору-задржавању.

- окр.Сикимић Миленко, због извршења кривичног дела давање мита из члана 368 став 2  Кривичног законика те му је суд изрекао УСЛОВНУ ОСУДУ тако што му се утврђује казна затвора у трајању од 10 (десет) месеци  и истовремено одређује да се утврђена казна неће извршити уколико окривљени за време од 3 (три) године од дана правноснажности пресуде не учини ново кривично дело, с тим што ће се у случају  опозивања условне осуде у утврђену казну затвора окривљеном урачунати време проведено у притвору-задржавању.

Окривљеном Радат Жарку изречена је и мера безбедности  забрана вршења позива и дужности везаних за послове у надлежности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у трајању од 4 (четири) године од дана правноснажности пресуде, с тим да се време проведено у затвору не урачунава у време трајања ове мере.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.