Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду-Посебно одељење за организовани криминал је дана 19.10.2021.године, након саслушања осумњичених С.Р и Д.М  донео решење којим је према осумњиченима С.Р и Д.М одредио притвор у трајању до 30 дана и то због постојања околности  које указују на опасност од бекства, због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело и јер је за кривична дела која им се стављају на терет  прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења и тежина последица кривичног дела довели су до узнемирења јавности  које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, у складу са одредбама члана 211 став 1, тачка 1, 3 и 4 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења окривљени и њихови браниоци имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду у року од 3 дана од дана пријема писменог отправака истог.

Окривљенима С.Р и Д.М се ставља на терет извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 4КЗ, а окривљеном С. Р и кривично дело тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 КЗ у вези са чланом 33 КЗ, а окривљеном Д.М и кривично дело тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 и 5 КЗ у вези са чланом 33 КЗ.