Виши суд у Београду је 14. септембра  2021. године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљеног  Ђуровић Неђељка ОГЛАСИО  КРИВИМ због извршења кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1  Кривичног законика, па је истог осудио на казну затвора у трајању од 30 (тридесет) година и продужио му је притвор.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштио разлоге доношења  наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.