Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 26.08.2021.године, након саслушања осумњичених M.Г, Ф.Ц и А.Ј донео решење којим је према осумњиченом M.Г, Ф.Ц и А.Ј одредио притвор до 30 (тридесет) дана због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке и због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, а сходно члану 211 став 1 тачка  2 и 3 Законика о кривичном поступку, а према М.Г и због постојања околности које указују на опасност од бекства а сходно члану 211 став 1 тачка 1 ЗКП-а.

Против наведеног решења осумњичени и њихови браниоци имају право жалбе у року од  три дана од дана пријема писменог отправка решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Осумњиченима M.Г, Ф.Ц и А.Ј се ставља на терет да су извршили кривично дело отмица из члана 134 став 4 у вези става 1 и 2 КЗ, а осумњиченом М.Г и Ф.Ц и извршење кривичног дела принуда 135 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 КЗ.