Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал је 13.08.2021.године, након саслушања осумњичених Д.М, Н.Д и Р.Д донео решење којим је према осумњиченима одредио притвор у трајању до 30 дана и то услед постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке у складу са одредбом члана 211 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени  и њихови браниоци имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка решења.

Осумњиченима Д.М, Н.Д и Р.Д се ставља на терет извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела  из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 КЗ и кривичног дела прикривања из члана 221 став 4 у вези са ставом 1 КЗ.