Одлучујући о предлогу за продужење притвора које је Тужилаштво за организовани криминал истакло приликом подизања оптужнице према окривљенима В.Беливук и други, дежурно кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду –Посебно одељење за организовани криминал је 30.07.2021.године по службеној дужности у смислу одредбе члана 216 став 3 ЗКП испитало да ли и даље стоје разлози за притвор према окривљенима па је према  В.Б, М.М, М.Б, М.Б, С.Л, Н.Ј, Н.Ђ, Д.Т, В.Д, Н.С, А.В, Н.Л, М.Т, Ф.И, Ж.К, В.Г, С.С, Б.К, Н.С, В.Г, М.А, А.Ш, М.С, М.Л.С, А.Д, А.Ш и А.С донео решење којим је према окривљенима  продужио притвор до 30 (тридесет) дана и то према:

окривљенима В.Б, М.М, М.Б, М.Б, С.Л, Н.Ј, Н.Ђ, Д.Т, В.Д, Н.С, А.В, Н.Л, М.Т, Ф.И, Ж.К, В.Г и М.А, због постојања околности  које указују на опасност од бекства, због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело и јер је за кривична дела која им се стављају на терет  прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења и тежина последица кривичног дела довели су до узнемирења јавности  које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, у складу са одредбама члана 211 став 1, тачка 1, 2, 3 и 4 Законика о кривичном поступку; према окривљенима В.Г, С.С, Б.К и Н.С, због постојања околности  које указују на опасност од бекства, због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело у складу са одредбама члана 211 став 1, тачка 1, 2 и 3 Законика о кривичном поступку; окривљенима М.С, М.Л. С, А.Д и А.С због постојања околности које указују на опасност од бекства, због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело и јер је за кривична дела која им се стављају на терет прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења и тежина последица кривичног дела довели су до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступкасходно одредбама члана 211 став 1 тачка 1, 3 и 4 ЗКП-а, а према окривљенима  А. Ш и А.Ш због постојања околности које указују на опасност од бекства и због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело сходно одредбама члана 211 став 1 тачка 1 и 3 ЗКП-а, док према окривљенима из оптужнице Б.Х, В.Ђ и В.Д тужилаштво за организовани криминал није ставило предлог за одређивање притвора.

Против наведеног решења окривљени и њихови браниоци имају право жалбе Апелационом суду у Београду, Посебном одељењу, у року од 3 дана од дана пријема писменог отправака истог.

Оптужницом је окривљенима В.Б, М.М, М.Б, М.Б, С.Л, Н.Ј, Н.Ђ, Д.Т, В.Д, Н.С, А.В, Н.Л, М.Т, Ф.И, Ж.К, В.Г, С.С, Б.К, Н.С, В.Г, М.А, А.Ш, М.С, М.Л.С, А.Д, А.Ш, А.С, Б.Х, В.Ђ и В.Д стављено на терет да су извршили више кривичних дела тешко убиство, удруживање ради вршења кривичних дела, недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, кривично дело отмица, силовање.