Судија за претходни поступак Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду је 02. јула 2021.године, донео решење којим је према А.Ј и Д.В продужио притвор до 30 дана због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке и због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, а у складу са одредбом члана 211 став 1 тачка 2 и 3 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени и њихови браниоци имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду.

Осумњиченима се ставља на терет да су извршили кривично дело трговина утицајем у саизвршилаштву у продуженом трајању.