Судија за претходни поступак Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду је дана 04.06.2021.године, након саслушања осумњичених А.Ј, Д.В, Г.П, М.М, Д.Л, З.П,Ђ.Р и З.Р, донео решење којим је према осумњиченом А.Ј и Д.В одредио притвор до 30 (тридесет) дана због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке и због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, а сходно члану 211 став 1 тачка  2 и 3 Законика о кривичном поступку.

Према осумњиченима  Г.П, М.М, Д.Л, З.П,Ђ.Р одређена је мера забрана прилажења састајања и комуницирања са одређеним лицима, док је према лицу З.Р. одбијен предлог за одређивање притвора.

Против наведеног решења осумњичени и његов бранилац имају право жалбе у року од  три дана од дана пријема писменог отправка решења кривичном ванпретресном већу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду.

Осумњиченима се ставља на терет да су извршили кривична дела трговина утицајем, злоупотреба службеног положаја и др.