Kривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду је 01. јуна 2021. године, контролисало формалну исправност оптужнице поднету против окривљеног Мирослава Алексића те је нашло да је оптужница прописано састављена и исту је послао на одговор окривљеном и браниоцу у складу са чланом 335 и 336 Законика о кривичном поступку. Окривљени и браниоци имају право да  поднесу одговор на оптужницу у року од 8 дана од дана достављања оптужнице.

Окривљеном Мирославу Алексићу се ставља на терет извршење кривичног дела силовање из члана 178 став 3 КЗ у вези са ставом 1 КЗ и др.