Виши суд у Београду, дана 26. маја 2021.године, донео је и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ оптуженог Александра Здравковића због извршења кривичног дела тешко убиство у покушају из члана 114 тачка  3 КЗ у вези са чланом 30 и 33 КЗ  и осудио га на казну затвора у трајању од 9 година. Према окривљеном Александру Здравковићу продужена је мера забране напуштања стана уз примену електронског надзора.

Против наведене пресуде оптужени и његов бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.