Одлучујући о предлогу Тужилаштва за организовани криминал за одређивање притвора према осумњиченима М.С, М.Л.С, А.Д, и А.С, судија за претходни поступак Вишег суда у Београду-Посебно одељење за организовани криминал је 21.05.2021.године, након саслушања осумњичених М.С, М.Л.С, А.Д, и А.С, донео решење којим је према осумњиченима одредио притвор до 30 (тридесет) дана због постојања околности  које указују на опасност од бекства, због постојања околности које указују да ће уништити, сакрити, изменити доказе или трагове кривичног дела, због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело и јер је за кривично дело које им се ставља на терет  прописана казна затвора преко десет година а начин извршења и тежина последица кривичног дела довели су до узнемирења јавности  које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, у складу са чланом 211 став 1, тачка 1, 2, 3 и 4 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени  и њихови браниоци имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка решења.

Наредбом о проширењу истраге Тужилаштва за организовани криминал  окривљенима М.С, М.Л.С, А.Д и А.С стављено је на терет да су извршили кривично дело отмица из члана 134 став 5 у вези са ставом 3  и 1 КЗ и др.