Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 18. маја 2021. године, једногласно донео и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

- окр.Младен Новаковић, због извршења продуженог кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ и осудио га на јединствену казну затвора у трајању од 17 ГОДИНА у коју казну му  се урачунава време проведено у притвору почев од  13.11.2019. године када је лишен слободе па надаље.

- окр. Саша Николић због извршења продуженог кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ и осудио га на казну затвора у трајању од 11 ГОДИНА, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од  13.11.2019. године када је лишен слободе па надаље.

-окр. Велибор Цветков због извршења продуженог кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ и осудио га на казну затвора у трајању од 10 ГОДИНА у коју казну му  се урачунава време проведено у притвору почев од 13.11.2019. године када је лишен слободе па надаље.

На основу члана 246 став 7 КЗ од окривљених Младена Новаковића, Саше Николића и Велибора Цветкова одузима се укупно 76.580,43 грама опојне дроге хероин, укупно 494,95 грама опојне дроге кокаин, 302,26 грама смесе опојне дроге хероин са парацетамолом и кофеином као и 50,13 грама смесе опојне дроге хероин са кофеином.

На основу члана 535 ЗКП одузима се 98.01 грам смесе кофеина и парацетамола.

На основу члана 261, 262, 263 и 264 Законика о кривичном поступку обавезани су  окривљени Младен Новаковић, Саша Николић и Велибор Цветков на плаћање трошкова кривичног поступка о чијој висини ће суд донети одлуку посебним решењем.

На основу члана 425а Законика о кривичном поступку у вези члана 211 став 1 тачка 1 и 3 Законика о кривичном поступку према окривљеном Младену Новаковићу, Саши Николићу и Велибору Цветкову суд је решењем  продужио  притвор који по овом решењу може трајати до упућивања окривљених у завод за извршење кривичних санкција али најдуже док не истекне време трајања казни изречених у првостепеној пресуди.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.