Виши суд у Београду –Одељење за ратне злочине је дана 13. маја 2021. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ окривљеног Далибора Крстовића због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ и осудио га на казну затвора у трајању од 9 (девет) година.

Окривљени Далибор Крстовић обавезан је да плати трошкове кривичног поступка о чијој висини ће бити одлучено посебним решењем накнадно.

Оштећена под псеудонимом „Б-1“  ради остваривања имовинскоправног захтева упућена је на парницу.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.