Виши суд у Београду је 12. маја  2021. године донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО  КРИВИМ окривљеног Чабаркапа Александра због извршења кривичног дела изнуде у покушају из члана 214 став 3 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 30 КЗ, извршења кривичног дела изнуде у покушају из члана 214 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 30 КЗ и два кривична дела убиство у покушају из члана 113 КЗ у вези са чланом 30 и 33 КЗ окривљеног Радојичић Милорада због извршења кривичног дела дела изнуда у покушају из члана 214 став 2 у вези са ставом 1  КЗ у вези са чланом 30 КЗ, окривљеног Митић Вука због извршења кривичног дела убиство у покушају из члана 113 КЗ у вези са чланом 30 и 33 КЗ и окривљеног Славић Ненада због извршења кривичног дела изнуда у покушају подстрекавањем из члана 214 став 3 у вези са ставом 1 и 2 КЗ у вези са чланом 30 и 34 став 1 КЗ, па их је суд осудио на казне затвора и то:

-окривљеног Александра Чабаркапу на јединстевну казну затвора у трајању од 13 године и 6 месеци;

-окривљеног Радојчић Милорада на казну затвора у трајању од 2 године и 6 месеци;

-окривљеног Митић Вука на казну затвора у трајању од 5 година;

-окривљеног Славић Ненада на казну затвора у трајању од 2 године и 6 месеци.

Суд је окривљеног Станојков Новицу ОСЛОБОДИО ОД ОПТУЖБЕ да је извршио кривично дело због извршења кривичног дела изнуда у покушају из члана 214 став 4 у вези са ставом 1 и 2 КЗ у вези са чланом 30 КЗ.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштио разлоге доношења  наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.