Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је 06. маја 2021. године, након саслушања осумњичених донео решење којим је према Ђ.М, М.Ј, Ђ.В, К.Љ и Р.Б одредио притвор до 30 дана, и то према Ђ.М и М.Ј због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, сходно члану 211 став 1 тачка 3 ЗКП-а, према Ђ.В због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке и због особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело сходно одредби члана 211 став 1 тачка 2 и 3 ЗКП-а, а према К.Љ и Р.Б због постојања околности које указују да ће се у случају боравка на слободи крити и због особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело сходно одредби члана 211 став 1 тачка 1 и 3 ЗКП-а.

Против наведеног решења осумњичени и њихови браниоци имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Осумњиченима  се ставља на терет извршење кривичног дела  тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 став 1 тачка 5 Кривичног законика у вези са чланом 33 Кривичног законика.