Виши суд у Београду, дана 14. априла 2021.године, донео је и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ оптуженог Милована Тадића због извршења кривичног дела тешка телесна повреда из члана 121 став 3 у вези са ставом 1 КЗ и осудио га на јединствену казну затвора у трајању од 5 година и 6 месеци.

Против наведене пресуде оптужени и његов бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.