Судија за претходни поступак Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду је одлучујући о предлогу тужилаштва  дана 08. априла 2021.године, донео решење којим је према Г.П продужио притвор до 30 дана ради прикупљања доказа који из оправданих разлога нису прикупљени у складу са одредбом члана 498 став 2 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени и њeгов бранилац имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду.

Осумњиченом  Г.П се ставља на терет извршење кривичног дела трговина утицајем из члана 366 став 3 Кривичног законика.