Виши суд у Београду је дана 06. априла 2021. године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљеног Милана Калинића ОГЛАСИО  КРИВИМ због извршења кривичног дела  насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 Кривичног законика па је окривљеном изрекао условну осуду и то тако што му је утврдио казну затвора у трајању од 10 месеци и истовремено одредио да се тако изречена казна неће извршити уколико окривљени у року од  2 године од дана правноснажности пресуде не изврши ново кривично дело.

Окривљеном је изречена и новчана казна у износу од 100.000 динара, као и мера забране присуства кошаркашким утакмицама Црвене Звезде у трајању од годину дана.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштио разлоге доношења  наведене одлуке, а против пресуде странке и бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.