Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је одлучујући о предлогу за продужење притвора Вишег јавног тужилаштва, дана 12. марта 2021. донела решење којим је према М.А продужила притвор који може трајати најдуже 30 дана и то због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, а сходно члану 211 став 1 тачка  3 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени и његов бранилац имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Осумњиченом  М.А се ставља на терет извршење кривичног дела силовање из члана 178 став 3 КЗ у вези са ставом 1 КЗ и др.