Судија за претходни поступак Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду је дана 10. марта 2021.године, након саслушања осумњиченог донео решење којим је према Г.П одредио притвор до 30 дана, због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, сходно одредби члана 211 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени и његов бранилац имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду.

Осумњиченом  Г.П се ставља на терет извршење кривичног дела трговина утицајем из члана 366  Кривичног законика.