Виши суд у Београду –Одељење за ратне злочине је дана 23. фебруара 2021. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ окривљеног Будимир Жељка због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништав из члана 142 став 1 у вези са чланом 22 КЗ СРЈ и осудио га на казну затвора у трајању од 2 (две) године.

На основу члана 258 став 4 ЗКП-а оштећени Ш.А се за остваривање имовинско-правног захтева упућује на парницу.

На основу члана 264 став 4 ЗКП, оптужени Будимир Жељко ослобађа се од плаћања трошкова кривичног поступка, те исти падају на терет буџетских средстава суда.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.